1.B Pak het samen aan

Als bestuur ben je verantwoordelijk voor goed beleid. Je bent aansprakelijk voor wat er gebeurt binnen je vrijwilligersorganisatie en tijdens de activiteiten. Je bent ook verantwoordelijk voor de medewerkers die binnen de organisatie werken, betaald of onbetaald, ook als iemand kinderen thuis ontvangt of meeneemt naar activiteiten buiten de vereniging. Wanneer je zorgt voor goed beleid, kunnen ouders en anderen je niet verwijten dat er nooit over is nagedacht, mocht het onverhoopt toch een keer misgaan. Misbruik kun je niet voor 100% voorkomen, maar je kunt de kans dat het gebeurt wel zo klein mogelijk maken. Daar zullen alle betrokkenen blij mee zijn.

Openheid

Als er openheid is, kan er in je organisatie gepraat worden over dit onderwerp. Juist door  open over te zijn over hoe je met elkaar omgaat, voorkom je misverstanden en geheimen. Bovendien maak je het makkelijker om te praten over seksueel ongewenst gedrag en seksueel misbruik. Openheid helpt kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking en begeleiders om hun grenzen aan te geven. De eerste stap voor die openheid kun zelf eenvoudig doen: zet het onderwerp seksueel misbruik op de agenda. Veel vragen die op het bestuur kunnen afkomen hebben we al voor je beantwoord. Om samen te bepalen waarmee je zou moeten beginnen kun je werkvorm prioriteiten bepalen doen

Op de agenda

Je kunt dit onderwerp op de agenda zetten:

  • in het bestuur;
  • tijdens een thema-avond met vrijwilligers;
  • tijdens de Algemene Ledenvergadering;
  • tijdens een themabijeenkomst voor ouders, kinderen/jongeren en andere betrokkenen.