2.B Regel de gratis VOG

Zorg ervoor dat iedereen in je organisatie die met minderen, jongeren of mensen met een verstandelijke beperking werkt, een VOG (Verklaring omtrent gedrag) heeft. Niet alleen nieuwe vrijwilligers, maar ook degenen die al langer actief zijn. Door de VOG standaard te vragen, vergroot je de veiligheid. En dat is voor iedereen een prettig gevoel. Want als iemand geen VOG krijgt, weet je dat hij of zij al eens veroordeeld is voor een zedendelict. Als iemand een VOG heeft, hoeft dat  niet te betekenen dat hij nooit met Justitie in aanraking is geweest. Maar een VOG aanvragen voor vrijwilligers laat wel zien dat je als vrijwilligersorganisatie bewust bezig met het zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving. En dat schrikt de mensen die verkeerde dingen willen doen in veel gevallen wel af. Vraag de VOG aan op gratisvog.nl