3.C Gedragsregels voor vrijwilligers

De omgangsregels maak je voor de hele organisatie. Dus vrijwilligers, medewerkers, deelnemers, bestuur, echt iedereen. Het belangrijkste doel ervan: respect voor elkaar. Gedragsregels (ook wel gedragscode genoemd) maak je voor begeleiders, dus voor vrijwilligers die een verantwoordelijkheid hebben voor deelnemers zoals kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Bij de gedragsregels gaat het om de zorg, verantwoordelijkheid en bescherming van degenen met wie je 'werkt' als vrijwilliger en begeleider. Een gedragscode is een document met richtlijnen voor hoe (vrijwillige) medewerkers en kinderen, jongeren of mensen met een verstandelijke beperking met elkaar omgaan. In de gedragscode staat duidelijk waar de grenzen liggen in het contact. Het is een officieel document dat vrijwilligers en medewerkers ondertekenen. Daardoor kun je het ondertekende document gebruiken als er sprake is van seksueel misbruik en je wilt maatregelen (laten) nemen. We hebben een modelgedragscode gemaakt die je als uitgangspunt kunt gebruiken. Om mee te doen aan het tuchtrecht vrijwilligerswerk en de registratielijst moet deze modelgedragscode (met eventueel kleine wijzigingen) gebruiken.