3.B Maak je eigen omgangsregels

Elke organisatie heeft omgangsregels. Afspraken over op tijd zijn of roken bijvoorbeeld. Omgangsregels zijn afspraken. Huisregels zeg maar. En die gelden voor iedereen. Zulke regels helpen ook om seksueel misbruik te voorkomen. Je legt daarin vast hoe je met elkaar omgaat en welk gedrag echt niet kan. Bepaal wat wel en niet mag als het bijvoorbeeld gaat over aanraken, tillen, in en uit het zwembad helpen, dat soort dingen. En hoe ga je om met seksueel gedrag en uitingen. Door over omgangregels te praten, heb je automatisch ook over veiligheid in je organisatie. Op een positieve manier. Iedereen weet dan wat de normen zijn, dus weet iedereen ook wat ongewenst gedrag is. Door erover te praten komen ouders, kinderen en medewerkers eerder met vragen en problemen. Wij hebben voorbeeldomgangsregels gemaakt. Je kunt ze als basis gebruiken en ze aanvullen of veranderen. Of je maakt eigen omgangsregels. Daarvoor kun je de workshop Omgangsregels gebruiken. Betrek vrijwilligers, medewerkers, ouders en jongeren erbij. Bespreek de omgangsregels bijvoorbeeld tijdens een aparte bijeenkomst of een algemene ledenvergadering.