4. Meldprotocol en contactpersoon

Met een meldprotocol zet je precies op een rij wat er moet gebeuren als het een keer mis gaat. Door dit vooraf te doen voorkom je misverstanden en verwarring. Daar komt nog bij dat het voor veel mensen, zoals ouders en familie, een gerust gevoel geeft dat zoiets goed geregeld is.

Met een vertrouwenscontactperoon heb je iemand in de organisatie waar iedereen met vragen of twijfels terecht kan. Ook bijvoorbeeld ouders en deelnemers aan de activiteiten. Als je een vertrouwenscontactpersoon hebt, maak je duidelijk dat je veiligheid in jouw organisatie serieus neemt.

4.A Meldprotocol

    

Een meldprotocol houdt in dat je vaste afspraken maakt over het melden van seksueel ongewenst gedrag. Daardoor hangt het niet meer af van je eigen inchatting. Als je een meldprotocol hebt, is iedereen verplicht om te melden. Je kunt het samen opstellen, dan heb je meteen een zo groot mogelijk draagvlak. Om je alvast op weg te helpen hebben we een voorbeeld-meldprotocol gemaakt.

Iemand met wie je in vertrouwen kunt praten, maakt het makkelijker over over moeilijke onderwerpen te beginnen. Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenpersoon gaan. Die is er voor iedereen: kinderen, jongeren, vrijwilligers, medewerkers en ouders. In organisaties met mensen met een verstandelijke beperking kan zo'n vertrouwenspersoon ook goed met hen praten. Hij of zij helpt om seksueel ongewenst gedrag te voorkomen. Bijvoorbeeld door op mensen af te stappen die zich niet goed gedragen. Ook belangrijk: het onderwerp met leidinggevenden bespreken. En natuurlijk behandelt de vertrouwenspersoon elke melding. Klein of groot, ernstig of minder ernstig. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dus hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Behalve als er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden.

Als vereniging of club kun je kiezen voor een vertrouwenspersoon die deel uitmaakt van de organisatie of voor een vertrouwenscontactpersoon van buitenaf. Een interne vertrouwenspersoon kent de organisatie en de cultuur goed en de leden kennen haar of hem, wat laagdrempelig werkt. Maar bij seksueel misbruikzaken kan een externe vertrouwenspersoon ook juist heel nuttig zijn. Die staat verder van de organisatie af en kent de vermoedelijke dader en het slachtoffer niet. Daardoor kan de externe vertrouwenspersoon zich onpartijdig opstellen. Om een idee te krijgen van het karakter van de functie kun je het profiel van een vertrouwenspersoon lezen.