5. Registratielijst en tuchtrecht

Met de registratielijst Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag kun je controleren of iemand al eens in de fout is gegaan. Om dat te kunnen, moet je eraan meedoen. Op die manier kun je voorkomen dat deze mensen in jouw organisatie weer de fout in gaan. Je voorkomt er ook mee dat mensen die bij jou in de fout zijn gegaan, bij anderen in de fout gaan.

Voorwaarde voor aansluiten bij de registratielijst is dat je tuchtrecht hebt. Dat kun je zelf organiseren, maar het is voor veel organisaties eenvoudiger om deel te nemen aan het tuchtrecht via het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Mensen komen op de registratielijst na een tuchtrechtelijke veroordeling.

Ben je eenmaal aangemeld dan kun je gebruik maken van de registratielijst. Hoe je de registratielijst kunt bevragen vindt je onder Help het is mis, wat nu?

 

Tuchtrecht is een vorm van recht dat een beperkte toepassing kent: binnen een vereniging of stichting maak je met elkaar afspraken via reglementen en overeenkomsten. Overtreding daarvan kan via het tuchtrecht worden gesanctioneerd. Tuchtrecht bestaat uit een tuchtreglement en tuchtcommissies. In het tuchtreglement is de gedragscode, meldprotocol en sanctiebeleid opgenomen. De gedragscode is het uitgangspunt van het tuchtreglement. Hierin staat hoe een vrijwilliger zich hoort te gedragen. Wanneer een vrijwilliger zich grensoverschrijdend gedraagt, wordt dit getoetst aan het tuchtreglement. Het is belangrijk om in de vrijwilligersovereenkomst te verwijzen naar het tuchtreglement. Vrijwilligers moeten tenslotte weten wat van ze verwacht wordt.

Je tuchtrecht uitbesteden aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR) scheelt een hoop werk. ISR heeft op verschillende onderwerpen tuchtcommissies. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is er daar één van.

Voor het aansluiten bij ISR is het noodzakelijk dat je de notaris onderstaande 4 (of 5) punten op laat nemen in je statuten. Hiervoor kun je deze instructie voor de notaris downloaden.

 1. Het tuchtreglement.
 2. Het ISR als organisatie die voor jouw organisatie het tuchtrecht uitvoert. De tuchtcommissie en de aanklager worden organen van de organisatie en kunnen dus beslissingen nemen.
 3. Vrijwaring van aansprakelijkheid van de tuchtcommissieleden van ISR en ISR als organisatie.
 4. De positie van de aanklager. Omdat tuchtzaken belastend kunnen zijn voor slachtoffers, ouders , verzorgers of organisaties is het mogelijk om een aanklager in te schakelen. Deze neemt de rol het slachtoffer of de organisatie over en klaagt de pleger aan. Organisaties die daarvoor kiezen moeten dit wel in de statuten regelen. De aanklager kan daarmee zelfstandig beslissingen nemen.
 5. Veel organisaties moeten ook een (aangepaste) vrijwilligersovereenkomst hebben en die moet ook in de statuten vermeld staan. Dit geldt voor organisaties waar de vrijwilligers geen lid zijn. Bij een sportvereniging zijn bijvoorbeeld de meeste vrijwilligers lid. Download hier een voorbeeld van zo’n vrijwilligersovereenkomst.

Als jouw organisatie de bovenstaande punten heeft gerealiseerd,
meld je dan aan voor het tuchtrecht van ISR.

 

Notaris kiezen

Elke notaris kan je helpen met het aanpassen van de statuten. Vraag vooraf even een prijsindicatie. Vanuit NOV hebben we contact met Karen Anne Hüpler-Hebben van KAeP NOTARIS. Zij is op de hoogte van de inhoud en strekking van de bepalingen die in de statuten moeten worden opgenomen. Met haar hebben we hierover afspraken gemaakt en besproken dat de kosten voor aanpassen van de statuten gemiddeld zullen uitkomen op  €495,-. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kan dat bedrag iets hoger of lager uitvallen. Dat zal vooraf worden aangegeven. Contactgegevens  E: khupler@kaepnotaris.nl, M: 06 513 54 218.

 

Om mee te doen aan de registratielijst met eigen tuchtrecht moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor is een blauwdruk beschikbaar. Deze blauwdruk geeft aan waar het tuchtrecht in ieder geval aan moet voldoen en waar ruimte is voor organisaties voor meer maatwerk.

De basis voor het eigen tuchtrecht is het tuchtreglement. Hier voor is een model tuchtreglement ontwikkeld. Organisaties kunnen dit overnemen of gebruiken om een eigen tuchtreglement op te stellen. In het tuchtreglement voor de registratielijst moeten in ieder geval de volgende punten hetzelfde zijn:

 • omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • gedragscode;
 • tuchtrechtelijke behandeling van een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • sanctionering;
 •  uitvoering meldplicht van sancties aan de beheerder van het registratiesysteem;
 • verplichting uitvoering en handhaving sanctie;
 • samenstelling tuchtcommissie en commissie van beroep.

Als je je eigen tuchtrecht geregeld hebt, kun je je aanmelden bij de registratielijst. Voordat je wordt toegelaten zal een auditcommissie beoordelen of het tuchtreglement voldoet aan de blauwdruk. Voor kleinere vrijwilligersorganisaties in dit vaak teveel werk en is aansluiten bij ISR eenvoudiger.

Heb je je tuchtrecht via ISR of heb je het zelf geregeld?
Meld je dan aan voor de registratielijst.

5.E Kosten

    

De kosten voor deelname aan het tuchtrecht ISR en de registratielijst worden apart berekend. Dat is omdat organisaties die zelf hun tuchtrecht organiseren alleen betalen om aan de registratielijst deel te nemen.

Kosten voor leden NOV

Tot en met 10 (vrijwillige) medewerkers

Kosten

Kosten deelname registratielijst

€ 20,50

Kosten deelname tuchtrecht ISR

€ 11,00

Totaal

€ 31,50

 

Tot en met 25 (vrijwillige) medewerkers

Kosten

Kosten deelname registratielijst

€ 51,25

Kosten deelname tuchtrecht ISR

€ 27,50

Totaal

€ 78,75

 

Groter dan 25 (vrijwillige) medewerkers

Kosten per (vrijwillige) medewerker

Maximumbedrag

Kosten deelname registratielijst

€ 2,05

€ 10.250,00

Kosten deelname tuchtrecht ISR

€ 1,10

€ 5.500,00

Totaal

€ 3,15

€ 15.750,00

 

Kosten voor niet-leden NOV

Tot en met 10 (vrijwillige) medewerkers

Kosten

Kosten deelname registratielijst

€ 24,60

Kosten deelname tuchtrecht ISR

€ 13,20

Totaal

€ 37,80

 

Tot en met 25 (vrijwillige) medewerkers

Kosten

Kosten deelname registratielijst

€ 61,50

Kosten deelname tuchtrecht ISR

€ 33,00

Totaal

€ 94,50

 

Groter dan 25 (vrijwillige) medewerkers

Kosten per (vrijwillige) medewerker

Maximumbedrag

Kosten deelname registratielijst

€ 2,46

€ 13.300,00

Kosten deelname tuchtrecht ISR

€ 1,32

€ 6.600,00

Totaal

€ 3,78

€ 18.900,00