5.A Wat is tuchtrecht?

Tuchtrecht is een vorm van recht dat een beperkte toepassing kent: binnen een vereniging of stichting maak je met elkaar afspraken via reglementen en overeenkomsten. Overtreding daarvan kan via het tuchtrecht worden gesanctioneerd. Tuchtrecht bestaat uit een tuchtreglement en tuchtcommissies. In het tuchtreglement is de gedragscode, meldprotocol en sanctiebeleid opgenomen. De gedragscode is het uitgangspunt van het tuchtreglement. Hierin staat hoe een vrijwilliger zich hoort te gedragen. Wanneer een vrijwilliger zich grensoverschrijdend gedraagt, wordt dit getoetst aan het tuchtreglement. Het is belangrijk om in de vrijwilligersovereenkomst te verwijzen naar het tuchtreglement. Vrijwilligers moeten tenslotte weten wat van ze verwacht wordt.