5.B Tuchtrecht via ISR

Je tuchtrecht uitbesteden aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR) scheelt een hoop werk. ISR heeft op verschillende onderwerpen tuchtcommissies. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is er daar één van.

Voor het aansluiten bij ISR is het noodzakelijk dat je de notaris onderstaande 4 (of 5) punten op laat nemen in je statuten. Hiervoor kun je deze instructie voor de notaris downloaden.

  1. Het tuchtreglement.
  2. Het ISR als organisatie die voor jouw organisatie het tuchtrecht uitvoert. De tuchtcommissie en de aanklager worden organen van de organisatie en kunnen dus beslissingen nemen.
  3. Vrijwaring van aansprakelijkheid van de tuchtcommissieleden van ISR en ISR als organisatie.
  4. De positie van de aanklager. Omdat tuchtzaken belastend kunnen zijn voor slachtoffers, ouders , verzorgers of organisaties is het mogelijk om een aanklager in te schakelen. Deze neemt de rol het slachtoffer of de organisatie over en klaagt de pleger aan. Organisaties die daarvoor kiezen moeten dit wel in de statuten regelen. De aanklager kan daarmee zelfstandig beslissingen nemen.
  5. Veel organisaties moeten ook een (aangepaste) vrijwilligersovereenkomst hebben en die moet ook in de statuten vermeld staan. Dit geldt voor organisaties waar de vrijwilligers geen lid zijn. Bij een sportvereniging zijn bijvoorbeeld de meeste vrijwilligers lid. Download hier een voorbeeld van zo’n vrijwilligersovereenkomst.

Als jouw organisatie de bovenstaande punten heeft gerealiseerd,
meld je dan aan voor het tuchtrecht van ISR.

 

Notaris kiezen

Elke notaris kan je helpen met het aanpassen van de statuten. Vraag vooraf even een prijsindicatie. Vanuit NOV hebben we contact met Karen Anne Hüpler-Hebben van KAeP NOTARIS. Zij is op de hoogte van de inhoud en strekking van de bepalingen die in de statuten moeten worden opgenomen. Met haar hebben we hierover afspraken gemaakt en besproken dat de kosten voor aanpassen van de statuten gemiddeld zullen uitkomen op  €495,-. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kan dat bedrag iets hoger of lager uitvallen. Dat zal vooraf worden aangegeven. Contactgegevens  E: khupler kaepnotaris.nl, M: 06 513 54 218.