5.C Eigen tuchtrecht opzetten

Om mee te doen aan de registratielijst met eigen tuchtrecht moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor is een blauwdruk beschikbaar. Deze blauwdruk geeft aan waar het tuchtrecht in ieder geval aan moet voldoen en waar ruimte is voor organisaties voor meer maatwerk.

De basis voor het eigen tuchtrecht is het tuchtreglement. Hier voor is een model tuchtreglement ontwikkeld. Organisaties kunnen dit overnemen of gebruiken om een eigen tuchtreglement op te stellen. In het tuchtreglement voor de registratielijst moeten in ieder geval de volgende punten hetzelfde zijn:

  • omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • gedragscode;
  • tuchtrechtelijke behandeling van een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • sanctionering;
  •  uitvoering meldplicht van sancties aan de beheerder van het registratiesysteem;
  • verplichting uitvoering en handhaving sanctie;
  • samenstelling tuchtcommissie en commissie van beroep.

Als je je eigen tuchtrecht geregeld hebt, kun je je aanmelden bij de registratielijst. Voordat je wordt toegelaten zal een auditcommissie beoordelen of het tuchtreglement voldoet aan de blauwdruk. Voor kleinere vrijwilligersorganisaties in dit vaak teveel werk en is aansluiten bij ISR eenvoudiger.