Aanmelden registratielijst


Mogelijke bestandformaten: .pdf (aanbevolen) .doc .docx
Maximale bestandsgrootte: 64 MB voor al de documenten tezamen

Het NOV lidmaatschap geeft korting op deelname aan de registratielijst.
Onderstaande gegevens gebruiken we om contact met je op te nemen over de aanmelding.
Upload de volgende documenten:

Mogelijke bestandformaten: .pdf (aanbevolen) .doc .docx
Maximale bestandsgrootte: 64 MB voor al de documenten tezamen
Bij organisaties waar vrijwilligers geen lid zijn, is het noodzakelijk om in een vrijwilligersovereenkomst te regelen dat vrijwilligers onder het tuchtrecht van ISR vallen.
Beschrijf hoe je organisatie communiceert met vrijwilligers, ouders en jeugd over het preventiebeleid.

Mogelijke bestandformaten: .pdf (aanbevolen) .doc .docx
Maximale bestandsgrootte: 64 MB voor al de documenten tezamen

Mogelijke bestandformaten: .pdf (aanbevolen) .doc .docx
Maximale bestandsgrootte: 64 MB voor al de documenten tezamen

Mogelijke bestandformaten: .pdf (aanbevolen) .doc .docx
Maximale bestandsgrootte: 64 MB voor al de documenten tezamen

Mogelijke bestandformaten: .pdf (aanbevolen) .doc .docx
Maximale bestandsgrootte: 64 MB voor al de documenten tezamen