Aanmelden tuchtrecht ISR

Het NOV lidmaatschap geeft korting op deelname aan de registratielijst.
Onderstaande gegevens gebruiken we om contact met je op te nemen over de aanmelding.
Upload de volgende documenten:

Mogelijke bestandformaten: .pdf (aanbevolen) .doc .docx
Maximale bestandsgrootte: 64 MB voor al de documenten tezamen


Bij organisaties waar vrijwilligers geen lid zijn, is het noodzakelijk om in een vrijwilligersovereenkomst te regelen dat vrijwilligers onder het tuchtrecht van ISR vallen.