4. Maatregelen en afsluiting

Afhankelijk van de klacht die is ingediend kunnen er verschillende maatregelen worden opgelegd. Er zijn verschillende soorten maatregelen. Die maatregelen staan dan in het tuchtrecht van de organisatie. Als dit erkend tuchtrecht is, kan je organisatie meedoen aan de registratielijst. In deze lijst staan de namen van mensen die een maatregel hebben gehad omdat ze in de fout zijn gegaan in het omgaan met kinderen, jongeren of mensen met een verstandelijke beperking. Organisaties die erkend tuchtrecht hebben kunnen maatregelen melden bij het registratiesysteem. Als je organisatie deelneemt aan het gezamenlijke tuchtrecht worden sancties (maatregelen) automatisch geregistreerd. In het registratiesysteem kunnen   vrijwilligersorganisaties die zijn aangesloten checken of voor iemand een maatregel van kracht is. Als dat zo is: niet aannemen!

Goed afsluiten

Je wilt de zaak natuurlijk goed afronden. Dat is voor iedereen prettig en een geruststelling. Evalueer daarom. Bekijk of je vrijwilligersorganisaite nog stappen kan zetten om het nog veiliger te maken. Sluit niet te snel af, want er kunnen nog lange tijd vragen komen.