2. Advies en melding bij de politie

Als er sprake lijkt te zijn van strafbare feiten moet je zo snel mogelijk met de politie praten. Dat kan anoniem, dus zonder namen te noemen. De politie heeft alle ervaring om met jou te bekijken wat er moet gebeuren. Zonodig kijkt de politie samen met het openbaar ministerie of er genoeg bewijs is voor een vervolging. Het inschakelen van de politie is ook belangrijk omdat de zaak dan wordt geregistreerd. De kans wordt dan kleiner dat een pleger ergens anders hetzelfde doet. Natuurlijk bepalen politie en justitie uiteindelijk of iemand schuldig is.

Politie en justitie doen onderzoek naar een melding van seksueel misbruik Dat is hun wettelijke taak. Een vrijwilligersorganisatie kan dat niet doen. Het is erg belangrijk om politie en justitie hun werk te laten doen, want dan voorkom je dat er fouten gemaakt worden waardoor bijvoorbeeld een pleger uiteindelijk vrijgesproken kan worden. Hier kun je op letten bij een gesprek met de politie:

  • Wil je meer weten of aangifte doen
  • Vraag of er echt een strafbaar feit is geplaagd
  • Zijn er genoeg feiten voor een aangifte
  • Vraag advies over hoe je omgaat met de pleger, het slachtoffer en andere betrokkenen
  • Is er sporenonderzoek nodig en zo ja, hoe stel je die veilig?
  • Wil de politie rapportages, dossiers / roosters en dergelijke hebben?
  • Wie doet wat richting vrijwilligersorganisatie en alle betrokkeken? 

Externe deskundigen

Er zijn verschillende redenen om een externe deskundige in te schakelen. Bijvoorbeeld als je organisatie voor het eerst met seksueel misbruik te maken krijgt. Of als je vrijwilligersorganisatie te klein is om alles zelf te regelen. Soms zijn zedenzaken erg ingewikkeld en zijn er meerdere slachtoffers. Vaak is er dan ook sprake van onrust in de samenleving. In die gevallen is het verstandig om een externe deskundige in te schakelen. Kijk op de site over seksueel geweld voor meer informatie. Als het om een minder ernstige zaak gaat, kun je met de klacht- of tuchtcommissie gaan praten. Zo'n commissie kan goed beoordelen of de pleger een tijdelijke maatregel kan krijgen. Kijk hier voor meer informatie over het tuchtrecht