De gedragscode

Wat is het verschil tussen omgangsregels en gedragscode?

Dat is een begrijpelijke vraag. Het komt erop neer dat omgangsregels bedoeld voor iedereen van organisatie. Dus vrijwilligers, medewerkers, deelnemers, bestuur, echt iedereen. Dit voorbeeld van omgangsregels zou je kunnen aanpassen voor je eigen organisatie. De gedragscode is er voor begeleiders, dus voor vrijwilligers die een verantwoordelijkheid hebben voor deelnemers zoals kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Het belangrijkste punt in de omgangsregels is respect voor elkaar. Bij de gedragscode gaat het om de  zorg, verantwoordelijkheid en bescherming van degenen met wie je 'werkt' als vrijwilliger en begeleider.

Wat mag je wel en niet met zo'n gedragscode?

De gedragscode maak je om duidelijk te zijn over hoe vrijwilligers en begeleiders omgaan met degenen die ze helpen. Om het gesprek daarover op gang te brengen. Dat betekent dus niet dat je probeert om alle lichamelijke of persoonlijke contact met de deelnemers te verbieden. De gedragscode helpt je om erover te blijven praten en zo naar je eigen gedrag en dat van andere begeleiders te kijken. Want als er sprake zou zijn van seksueel ongewenst gedrag, wil je het daar zo snel mogelijk over hebben.