Wat is het verschil tussen omgangsregels en gedragscode?

Dat is een begrijpelijke vraag. Het komt erop neer dat omgangsregels bedoeld voor iedereen van organisatie. Dus vrijwilligers, medewerkers, deelnemers, bestuur, echt iedereen. Dit voorbeeld van omgangsregels zou je kunnen aanpassen voor je eigen organisatie. De gedragscode is er voor begeleiders, dus voor vrijwilligers die een verantwoordelijkheid hebben voor deelnemers zoals kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Het belangrijkste punt in de omgangsregels is respect voor elkaar. Bij de gedragscode gaat het om de  zorg, verantwoordelijkheid en bescherming van degenen met wie je 'werkt' als vrijwilliger en begeleider.