Wie mag de registratielijst gebruiken?

De gezamenlijke registratielijst is belangrijk voor alle vrijwilligersorganisaties. Hoe meer organisaties meedoen, hoe meer we samen bouwen aan veiligheid in het vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd ligt zo'n lijst  gevoelig. Er staan namen van mensen op die in de fout zijn gegaan, maar het is niet de bedoeling dat die mensen aan de schandpaal worden genageld. Daarom voldoet de lijst aan een aantal criteria van de Commissie Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Dat betekent dat niet iedereen de lijst mag gebruiken en mensen mag aanmelden. Meer informatie over de registratielijst, hoe je je kunt aanmelden als organisatie en over het tuchtrecht vind je hier.