Drijvende kracht

Het project In veilige handen is door Vereniging NOV en movisie gezamenlijk gerealiseerd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunden de totstandkoming. De Vrijwilligerscentrale Amsterdam heeft een aantal materialen belangeloos ter beschikking gesteld. Deze materialen zijn ontwikkeld met subsidie van Gemeente Amsterdam.