Omgaan met weerstand

Het gesprek op gang krijgen

Het onderwerp seksueel ongewenst gedrag/seksueel misbruik ligt gevoelig. Je begint er niet zomaar even over. En er kunnen allerlei redenen zijn waarom dit onderwerp in een vrijwilligersorganisatie extra gevoelig ligt. En waarom zou je het erover hebben als er in het lange bestaan van jouw organisatie nog nooit iets vervelends op dit gebied is gebeurd. Toch is het belangrijk. Juist door het met de betrokkenen hierover te hebben, zorg je ervoor dat de kans zo klein mogelijk wordt dat er iets misgaat. Om je te helpen bij het praten hierover hebben we Omgaan met weerstand gemaakt. Als je dat gebruikt, kun je het gesprek beter en gemakkelijk op gang brengen. De belangrijkste antwoorden op kritische vragen en opmerkingen hebben we al voor je op een rij gezet.