Mag een vrijwilliger een minderjarige niet meer helpen of troosten?

Kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijk beperking hebben aandacht nodig. Het zal vaak genoeg voorkomen dat een kind op schoot kruipt of dat een vrijwilliger helpt om een kind kleren aan te doen. Als dat niet meer kan, is vrijwilligerswerk onmogelijk en dat is natuurlijk niet te bedoeling. Belangrijk is dat je in jouw organisatie het gesprek blijft voeren over wat wel en niet kan. Het is verstandig om omgangsregels te maken, zodat een vrijwilliger nog steeds  een kind veilig kan troosten. Openheid zorgt ervoor dat kinderen kunnen aangeven dat ze iets niet willen en dat vrijwilligers hier alert op zijn. Verder: bespreek het onderwerp met vrijwilligers, ouders en kinderen. En als er  vermoedens zijn of een vervelend gevoel dat er alle ruimte is om het erover te hebben.