Worden clubs die niets doen tegen seksueel misbruik aangepakt?

Op dit moment worden clubs vooral gestimuleerd om aan de slag te gaan met de preventie. Vanuit de landelijke koepelorganisaties nemen we nog geen maatregelen tegen lokale clubs die niets doen. Vervolging is wel mogelijk vanuit civiel recht. Vrijwilligersorganisaties die, door hun daden of juist het nalaten ervan, schade berokkenen aan leden, vrijwilligers of deelnemers kunnen zo aangepakt worden. Dat legt een druk op organisaties om actief aan de slag te gaan met de preventie van seksueel misbruik.