Wie lopen meer risico om slachtoffer te worden?

Elk kind, elke jongere en iedereen met een verstandelijke beperking kan slachtoffer worden van seksueel misbruik. Sommigen van hen kan het gemakkelijker overkomen. Bijvoorbeeld kinderen en jongeren die  beschermd zijn opgevoed en die geen gevaar zien. Kinderen die verwaarloosd zijn en graag aandacht en bevestiging willen. Kinderen met problemen (thuis), die zijn weggelopen of die in de war zijn. Daarom is het voor mensen die in vrijwilligersorganisaties actief zijn belangrijk om bijvoorbeeld ook eens een praatje met ouders te maken als die hun kind komen halen of brengen. Niet vanuit wantrouwen, maar gewoon om ze iets beter te leren kennen. Communicatie en openheid helpen om misbruik te voorkomen.