Hoe kan ik een pleger van seksueel misbruik herkennen?

Allereerst dit: een pleger van seksueel misbruik heeft geen bijzondere kenmerken. Zo iemand kan jong of oud zijn. Ze komen uit alle lagen van de bevolking komen en hebben diverse culturele achtergronden. In vier van de vijf gevallen (80%) is het een bekende van het slachtoffer: broer, vader, oom, huisvriend, babysitter, leraar, hulpverlener, sportcoach, begeleider of pastor. Plegers zijn in 80 tot 90% van de gevallen jongens en mannen, ook als het om misbruik van jongens gaat. Lees meer over het herkennen van plegers.