Hoe vaak komt seksueel misbruik voor?

Wat je via de media hoort is maar een deel van wat er gebeurt. Meestal is het ook beter om zulke zaken niet met een groot publiek te delen. Het ligt al gevoelig genoeg. Daarom is het ook lastig om te zeggen hoe vaak seksueel misbruik voorkomt in het vrijwilligerswerk. Iedereen weet hoe er naar organisatie gekeken wordt waar seksueel misbruik is gebeurd. Om je een idee te geven: Via het NOC*NSF telefonisch meldpunt, worden per jaar gemiddeld tussen de 85 en 100 meldingen binnen de sport gedaan. In zo'n 40% van de gevallen gaat het om seksueel misbruik van minderjarigen. De werkelijke aantallen zullen hoger liggen omdat er lang niet altijd aangifte wordt gedaan. Veel zaken worden binnen de club, samen met de betrokkenen, de vertrouwenspersoon en soms deskundigen opgelost. Juist omdat dit soort zaken zo'n enorme impact hebben op de levens van kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking is voorkomen heel erg belangrijk.