Geeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zekerheid?

Zelfs als een vrijwilliger een VOG heeft, is het nog mogelijk dat die in de fout gaat. Hoe komt dat? Bij een VOG-aanvraag onderzoekt het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor zijn werk in de vrijwilligersorganisatie. Als iemand een VOG heeft, hoeft dat dus niet te betekenen dat hij nooit met Justitie in aanraking is geweest. Maar een VOG aanvragen voor vrijwilligers laat wel zien dat je als vrijwilligersorganisatie bewust bezig met het zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving. En dat schrikt de mensen die verkeerde dingen willen doen in veel gevallen wel af.